دربارهٔ اقتباس هاماگوچی از داستان موراکامی در «ماشین مرا بران»

«ماشین مرا بران» اثر هاماگوچی، بر اساس داستان کوتاهی با همین نام اثر موراکامی نویسنده شهیر ژاپنی ساخته شده است. موراکامی نویسنده معروفی است که در ژاپن و جهان طرفداران دوآتشه زیادی دارد و به قول هاماگوچی در ژاپن به … ادامه 

یادآوری اولین تجربه‌های مواجهه‌ با هنر

حوالی بیست سالگی‌ام بود؛ اواخر سال هفتم حوزه، درست وقتی همه روزهایم از طلوع تا غروب صرف فقه و اصول می‌شد. انتقال از متن‌های ساده‌تری مانند لمعه و الموجز و… به رسائل و مکاسب شیخ انصاری، پله بلندی بود و … ادامه