نگاهی به فیلم «ما سرباز بودیم»

بعد از سال‌ها فیلم جنگی ساختن و نشان دادن قهرمان‌هایی با قدرت‌های مافوق بشری مانند رمبو، کم‌کم کفگیر هالیوود هم به ته دیگ خورد و چهار گوشه دنیا را به دنبال الگوهای تازه‌ای از قهرمان‌ها گشتند. در سال‌های آخر قرن … ادامه 

رستگاری در شاوشنگ
قصه‌ای از سینما

رستگاری در شاوشنگ

آقای دوفرین رو به عقب می‌رود. در ظاهر است که او بعد از این‌که متوجه خیانت همسرش می‌رود، مست لایعقل سر از جایی در مقابل خانه‌ای درمی‌آورد که می‌داند به راحتی و چند قدم دیگر با اسلحه‌ای که در دست … ادامه