نگاهی به فیلم «ما سرباز بودیم»

بعد از سال‌ها فیلم جنگی ساختن و نشان دادن قهرمان‌هایی با قدرت‌های مافوق بشری مانند رمبو، کم‌کم کفگیر هالیوود هم به ته دیگ خورد و چهار گوشه دنیا را به دنبال الگوهای تازه‌ای از قهرمان‌ها گشتند. در سال‌های آخر قرن … ادامه